تبلیغات
dd14 - پیغام‌گیر
زگهواره تا همین الان دانش بجوی

پیغام‌گیر

نویسنده :
تاریخ:23 اردیبهشت 91-06:31

پیغام‌گیر

پیغام‌گیر سعدی:

 از آوای دل انگیز تو مستم

 نباشم خانه و شرمنده هستم

 به پیغام تو خواهم گفت پاسخ

 فلك گر فرصتی دادی به دستم

  پیغام‌گیر فردوسی:

 نمی‌باشم امروز اندر سرای

 كه رسم ادب را بیارم به جای

 به پیغامت ای دوست گویم جواب

چو فردا برآید بلند آفتاب

 پیغام‌گیر خیام:

 این چرخ فلك، عمر مرا داد به باد

ممنون تو‌ام كه كرده‌ای از من یاد

 رفتم سر كوچه، منزل كوزه فروش

آیم چو به خانه، پاسخت خواهم داد

 پیغام‌گیر منوچهری:

 از شرم، به رنگ باد باشد رویم

 در خانه نباشم كه سلامی گویم

بگذاری اگر پیام، پاسخ دهمت

 زان پیش كه همچو برف گردد رویم

 پیغام‌گیر مولانا:

 بهر سماع از خانه‌ام، رفتم برون، رقصان شوم

 شوری برانگیزم به پا، خندان شوم، شادان شوم

برگو به من پیغام خود، هم نمره و هم نام خود

 فردا تو را پاسخ دهم، جان تو را قربان شوم!

پیغام‌گیر باباطاهر:

 تلیفون كرده ای جانم فدایت

الهی مو به قربون صدایت

 چو از صحرا بیایم، نازنینم

فرستم پاسخی از دل برایت

http://shabbu.blogfa.com/post/15