تبلیغات
dd14 - آموزش html=03
زگهواره تا همین الان دانش بجوی

آموزش html=03

نویسنده :
تاریخ:18 اردیبهشت 91-08:38

  

خواص HTML یا HTML Attributes

-          عناصر HTML می توانند یک سری خواص داشته باشند.

-          خواص اطلاعات اضافی درباره عنصر فراهم می کند.

-          خواص را معمولا در تگ شروع تعیین می کنند.

-          خواص به صورت جفت نام/مقدار(name/value) می آیند مانند: name=”value”

 

مثال برای خواص (Attributes)

لینک های HTML توسط تگ <a> تعریف می شوند. آدرس لینک توسط خاصیت href تعیین می شود.

<a href="http://www.w3schools.com">This is a link</a>

 

 

همیشه مقدار Attribute داخل نقل قول است.

مقادیر Attribute باید توسط علامت نقل قول محصور شوند.

نقل قول دوتایی (Double Quotes) بیشتر مرسوم است اما نقل قول تکی (Single Quotes) هم مجاز است.

نکته: در موقعیت های کمیاب، وقتی مقداری خودش دارای کوتیشن (Quotes) است، شما مجبورید از کوتیشن تکی استفاده کنید: name=’John “ShotGun” Nelson’

 

مرجع Attributeها

یک لیست کامل از Attributeها برای هر element را در لیست زیر به زبان انگلیسی می توانید ببینید. بعدا این لیست ها نیز فارسی در همین جا قرار خواهند گرفت.

مرجع HTML کامل

در زیر چند Attribute که در همه عناصر HTML استاندارد است بیان شده است.

 

Attribute

(خاصیت)

 

 

Value

(مقدار)

 

توضیحات

class

نام کلاس

نام کلاس را برای عنصر تعیین می کند.

id

یک نام

یک نام غیر تکراری برای عنصر.

style

تعریف style

برای یک عنصر style را تعریف می کند.

title

متن tooltip

توضیحات اضافی درباره هر عنصر (به صورت tooltip نمایش داده می شود.)

 

HTML Heading

Headingها توسط تگ های <h1> تا <h6> تعریف می شوند.

<h1> به عنوان مهم ترین heading و <h6> به عنوان کم اهمیت ترین تعریف می شوند.

<h1>This is a heading</h1>

<h2>This is a heading</h2>

<h3>This is a heading</h3>

تبصره: Browserها به صورت خودکار قبل و بعد از این تگ یک فاصله می اندازند.

 

Heading ها مهم هستند

از HTML Heading ها فقط برای سرفصل ها استفاده کنید. از headingها برای bold یا بزرگ کردن متن ها استفاده نکنید.

موتورهای جست و جوگر از headingها برای اندیس گذاری محتوا و ساختار وب شما استفاده می کنند.

وقتی کاربران با وب شما تماس برقرار می کنند، خیلی مهم است که از headingها برای نمایش ساختار document استفاده کنیم.

 

HTML Line

تگ <hr/> یک خط افقی در سند HTML ایجاد می کند.

hr می تواند برای مجزا کردن چند محتوا به کار برود.

<p>This is a paragraph</p>

<hr/>

<p>This is a paragraph</p>

<hr/>

<p>This is a paragraph</p>

 

HTML Comments

توضیحات (Comments) می توانند در دررون کدهای HTML قرار بگیرند تا قابل درک و خوانا باشد.

توضیحات توسط Browserها نمایش داده نمی شود.

<!-- This is a comment -->

 

 

 

منبع: (Refsnes Data Company)      سایت:http://www.w3schools.com