تبلیغات
dd14 - فشرده سازی
زگهواره تا همین الان دانش بجوی

فشرده سازی

نویسنده :
تاریخ:13 تیر 91-11:16

Disk compression:

If your hard disk is still full, you might be tempted to consider compressing the disk. Compression work by removing redundant parts of the file and replacing them with smaller fillers or tokens that represent that data. This effectively packs the data into a smaller phy sical space. Compressing a hard disk can vastly increase your disk space. However, the every time you access or save the file computer must com press or decompress it. This processor in the sive task can slow even a speedy computer. I do not recommend compression. I advise you to consider purchasing another hard disk instead. You can keep the hard disk that you have, add another one and greatly increase your data capacity.

 

 

ترجمه :

اگر هنوز هارد دیسک شما پر است، ممکن است وسوسه شوید تا دیسک را فشرده سازید. برنامه های فشرده سازی به وسیله جابه جا کردن اجزای اضافی فایل و جایگزین کردن آنها با علامتها و filler های کوچکتر که آن داده ها را نمایش می دهند، کار می کنند.

این عمل، به طور مؤثر، داده ها را درون یک فضای فیزیکی کوچکتر بسته بندی می کند. فشرده سازی یک هارد دیسک، می تواند به مقدار زیادی فضای دیسک شما را افزایش می دهد. اما هر زمان شما بخواهید یک فایل را ذخیره کنید و یا به یک فایل دسترسی پیدا کنید، کامپیوتر باید آن را فشرده سازد و یا از حالت فشرده خارج کند.

این عمل پردازش متمرکز می تواند حتی یک کامپیوتر سریع را هم کُند نماید. من فشرده سازی را توصیه نمی کنم. من به شما توصیه می کنم به جای آن در فکر خریداری کردن یک هارد دیسک دیگر باشید. شما می توانید هارد دیسکی که دارید را نگه دارید و یکی دیگر به آن اضافه کنید و ظرفیت داده ها را به مقدار زیادی افزایش دهید